Elektroniczna rekrutacja do burs i internatów prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2023/2024 została zakończona.

Zapraszamy na naszą stronę w kolejnym naborze do burs i internatów na rok szkolny 2024/2025