Szanowni Rodzice,


etap rejestracji wniosków o przyjęcie kandydata do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom szkół publicznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania został zakończony zgodnie z harmonogramem w dniu 28-06-2024 godz. 15:00.


Do 25-07-2024 kandydat dostarcza zaświadczenie o przyjęciu do szkoły lub kontynuacji kształcenia w danej szkole w roku szkolnym, na który przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do bursy/internatu.


Uwaga! Kopie zaświadczenia można również dodać elektronicznie jako załącznik do wniosku. W tym celu, proszę zalogować się na konto kandydata i przejść do zakładki Załączniki.


Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych nastąpi zgodnie z harmonogramem rekrutacji tj. 29-07-2024 godz. 12:00.


Zasady naboru oraz szczegółowy harmonogram dostępny jest w menu po lewej stronie ekranu.