Postępowanie rekrutacyjne

Data:
od: 20-05-2024 do 31-05-2024

Zdarzenie:

Złożenie deklaracji kontynuowania pobytu w bursie/internacie

Data:
od: 01-06-2024 do 28-06-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Złożenie wniosku o przyjęcie do placówki wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
od: 23-07-2024 do 25-07-2024

Zdarzenie:

Złożenie przez kandydata zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie do szkoły.

Data:
do 25-07-2024 godz. 14:00

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do placówki i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.

Data:
od 29-07-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Data:
od: 30-07-2024 do 31-07-2024

Zdarzenie:

Potwierdzenie woli zamieszkania w placówce przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego.

Data:
od 01-08-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


Postępowanie uzupełniające

Data:
od: 02-08-2024 do 05-08-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Złożenie wniosku o przyjęcie do placówki wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
od: 13-08-2024 do 14-08-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Złożenie przez kandydata zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie do szkoły.

Data:
od 19-08-2024

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do placówki i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.

Data:
od 20-08-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Data:
od: 20-08-2024 do 22-08-2024

Zdarzenie:

Potwierdzenie woli zamieszkania w placówce przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego.

Data:
od 23-08-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.