Pliki do pobrania
Oświadczenie Białostocka Karta Dużej Rodzinywzór
Oświadczenie o niepełnosprawnościwzór
Oświadczenie o pieczy zastępczejwzór
Oświadczenie o pracy, prowadzeniu działalności gospodarczej w obwodzie szkoływzór
Oświadczenie o rodzeństwiewzór
Oświadczenie o samotnym wychowywaniuwzór
Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do oddziału przedszkolnego, przedszkolawzór
Instrukcje
Rekrutacja do szkół podstawowychinstrukcja