Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok 2024/2025 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły - pobierz