Data:
od: 26-02-2024 godz. 08:00 do 08-03-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Uruchomienie rekrutacji do klas I ogólnodostępnych i integracyjnych. W tym terminie rodzic/opiekun prawny kandydata, może zarejestrować na stronie internetowej wniosek do szkół spoza obwodu, wniosek od klasy integracyjnej lub zgłoszenie do szkoły obwodowej.

Data:
od: 26-02-2024 godz. 08:00 do 04-03-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Uruchomienie rekrutacji do klas I sportowych. W tym terminie rodzic/opiekun prawny kandydata może zarejestrować na stronie internetowej wniosek do klasy I sportowej. Po upływie tego terminu możliwość wyboru oddziału sportowego na liście preferencji będzie niemożliwa.

Data:
od: 05-03-2024 do 07-03-2024

Zdarzenie:

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, stanowiący warunek przyjęcia do oddziału sportowego

Data:
od 08-03-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

Data:
do 25-03-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)

Data:
od 28-03-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Data:
od: 28-03-2024 godz. 15:00 do 04-04-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

Data:
od 05-04-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające

Data:
od: 27-05-2024 godz. 08:00 do 31-05-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Uruchomienie rekrutacji do klas I ogólnodostępnych i integracyjnych. W tym terminie rodzic/opiekun prawny kandydata, może zarejestrować na stronie internetowej wniosek do szkół spoza obwodu, wniosek od klasy integracyjnej lub zgłoszenie do szkoły obwodowej.

Data:
od: 27-05-2024 godz. 08:00 do 28-05-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Uruchomienie rekrutacji do klas I ogólnodostępnych i integracyjnych. W tym terminie rodzic/opiekun prawny kandydata, może zarejestrować na stronie internetowej wniosek do szkół spoza obwodu, wniosek od klasy integracyjnej lub zgłoszenie do szkoły obwodowej.

Data:
do 29-05-2024

Zdarzenie:

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, stanowiący warunek przyjęcia do oddziału sportowego

Data:
od 31-05-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

Data:
do 14-06-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)

Data:
od 18-06-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Data:
od: 18-06-2024 godz. 15:00 do 20-06-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

Data:
od 21-06-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych