Szanowni Rodzice,

etap rejestracji wniosków w rekrutacji uzupełniającej do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym został zakończony zgodnie z terminarzem rekrutacji tj. 03-06-2024 godz. 15:00. Do 17-06-2024 godz. 12:00 trwa weryfikacja przez komisje rekrutacyjne szkół 1-szego wyboru złożonych wniosków oraz dokumentów.


Korzystając z panelu Zaloguj mogą Państwo zweryfikować status swojego wniosku. W elektronicznej rekrutacji biorą udział tylko wnioski zweryfikowane i potwierdzone przez placówkę pierwszego wyboru. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej nastąpi w dniu 19-06-2024 godz. 15:00.


Szczegółowy harmonogram oraz zasady rekrutacji dostępne są w menu po lewej stronie ekranu.