Rekrutacja do klas pierwszych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I dla młodzieży prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się od 13-05-2024.


INFORMATROR DLA ÓSMOKLASISTY - pobierz