Drodzy Kandydaci,


w dniach 23-07-2024 do 26-07-2024 godz. 15:00 trwać będzie rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca. Listę szkół dysponujących wolnymi miejscami można sprawdzić w menu po lewej stronie ekranu, zakładka Wolne miejsca.


Aby wypełnić wniosek w rekrutacji uzupełniającej, należy skorzystać z jednej z dostępnych opcji:

  • kandydaci, którzy nie zarejestrowali się w rekrutacji podstawowej, korzystają z opcji Zarejestruj.

  • kandydaci, którzy zarejestrowali dane w rekrutacji podstawowej i nie zostali nigdzie zakwalifikowani lub zrezygnowali z miejsca, korzystają z opcji Zaloguj.


Zarejestrowany w systemie wniosek:

  • można wydrukować, podpisać i złożyć osobiście w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru (wybranej na pierwszym miejscu listy preferencji). Do wniosku, należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,

lub

  • można podpisać wniosek za pomocą podpisu zaufanego (np. profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego), korzystając z opcji podpisu zaufanego, wszystkie wymagane załączniki, należy dodać do wniosku w formie skanu lub zdjęcia.


Uwaga! Jeśli na liście preferencji wybrano oddziały, gdzie wymagane jest dodatkowe postępowanie (dotyczy oddziałów sportowych/ mistrzostwa sportowego, oddziałów dwujęzycznego/ międzynarodowego), w terminie od 29-07-2024 do 31-07-2024 zostaną przeprowadzone dodatkowe postępowania. Szczegółowe informacje, są dostępne bezpośrednio w szkołach.


Wzory oświadczeń znajdują się w zakładce Pliki do pobrania, instrukcja.


Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej krok po kroku - zobacz film


Szczegółowe informacje są dostępne w zakładkach Harmonogram oraz Zasady rekrutacji.

Życzymy trafnych wyborów