Drodzy Kandydaci,

w terminie od 21-06-2024 do 09-07-2024 godz. 15:00, należy uzupełnić wniosek o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. W tym terminie, będzie również możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje oraz możliwość złożenia nowego wniosku W celu wprowadzenia zmian we wniosku, należy udać się do szkoły pierwszego wyboru z jednym z rodziców/opiekunów prawnych, aby zwrócić się do komisji rekrutacyjnej o anulowanie złożonego wniosku. Po anulowaniu wniosku, można wprowadzić do systemu nowe informacje, następnie, należy wydrukować i podpisać nowy wniosek oraz złożyć go osobiście w szkole pierwszego wyboru lub można podpisać wniosek elektronicznie wraz z wymaganymi dokumentami.

Uwaga!
Świadectwo oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, będzie można dostarczyć osobiście do szkoły pierwszego wyboru lub można dołączyć w systemie w formie załącznika (scan lub zdjęcie).


Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej krok po kroku - zobacz film

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładkach Harmonogram oraz Zasady rekrutacji.

Życzymy trafnych wyborów