W poniedziałek, 13 maja, rozpocznie się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2024/2025. Na absolwentów szkół podstawowych czeka ponad 3 tys. miejsc w białostockich placówkach.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego od 13 maja do 18 czerwca (do godz. 15.00) oraz w terminie od 21 czerwca do 9 lipca. Drugi termin da możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje, oraz możliwość złożenia nowego wniosku.


Jeżeli chodzi o oddział międzynarodowy, oddział przygotowania wojskowego oraz oddziały prowadzące szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, to termin na złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami jest krótszy, tj. od 13 do 29 maja. Od 31 maja do 7 czerwca będą przeprowadzane próby sprawności fizycznej lub sprawdziany kompetencji językowych do tych oddziałów. Zalogowanie się do systemu elektronicznego będzie możliwe po wpisaniu adresu: https://rekrutacje-bialystok.pzo.edu.p


Uczniowie do wyboru będą mieli: 16 liceów, 11 techników i 7 szkół branżowych I stopnia.

W szkołach ponadpodstawowych Miasto Białystok przygotowało 3014 miejsc, w tym:

 • w liceach ogólnokształcących – 1591 (3 356 miejsc w 2023 r.),

 • w technikach – 1142 (2 532miejsc w 2023 r.),

 • w branżowych szkołach I stopnia – 281 (884 miejsca w 2023 r.).

Liczba miejsc oferowana w szkołach ponadpodstawowych podyktowana jest prognozowaną liczbą kandydatów.

Zaplanowano utworzenie łącznie we wszystkich szkołach 107 oddziałów, w tym:

 • 5 oddziałów integracyjnych,

 • 6 oddziałów mistrzostwa sportowego,

 • 2 oddziały sportowe,

 • 1 oddział międzynarodowy,

 • 1 oddział przygotowania wojskowego.


Miasto Białystok proponuje bogatą ofertę nauki 41 zawodów w technikach oraz 17 zawodów w branżowych szkołach I stopnia.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej kandydaci wypełniają w formie elektronicznej (https://rekrutacje-bialystok.pzo.edu.pl) lub odręcznie (wniosek można pobrać w każdej szkole ponadpodstawowej). Dopuszcza się trzy formy składania wniosku:

 • wysłanie podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres szkoły (skanów lub zapisów w postaci pdf),

 • dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki,

 • potwierdzenie wniosku w systemie profilem zaufanym (w takim przypadku nie jest konieczne składanie go w formie papierowej).

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 16 lipca 2024 r. o godz. 10.00.


W procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 uczniowie, którzy nie dostaną się do żadnej z wybranych przez siebie szkół, będą mogli wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Liczba miejsc w rekrutacji uzupełniającej każdego roku jest dostosowana do liczby uczniów nieprzyjętych w rekrutacji zasadniczej.

Kandydat wypełniając wniosek może wybrać maksymalnie 5 szkół ponadpodstawowych.

Listę szkół/oddziałów należy ułożyć według preferencji uwzględniając poziom zainteresowania daną placówką lub danym oddziałem. Placówka wskazana na pierwszej pozycji nazywana jest szkołą pierwszego wyboru. Nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów w wybranych szkołach.


Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2024/2025 – elektroniczna.