Szanowni Rodzice,

etap rejestracji wniosków do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego został zakończony w dniu 04-03-2024 godz. 15:00. W terminie od 06-03-2024 do 07-03-2024 należy zgłosić się na próbę sprawności fizycznej w szkołach wskazanych na liście preferencji

Do 26-06-2024 godz. 15:00 trwa weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych nastąpi zgodnie z harmonogramem rekrutacji: 27-06-2024 godz. 15:00


Zasady naboru oraz szczegółowy harmonogram dostępny jest w menu po lewej stronie ekranu.