Szanowni Rodzice,


etap rejestracji wniosków w rekrutacji uzupełniającej do klas IV oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego został zakończony w dniu 23-07-2024 godz. 15:00.


Uwaga! W dniu 24-07-2024, należy zgłosić się na próbę sprawności fizycznej w szkołach wskazanych na liście preferencji.


Do 05-08-2024 godz. 12:00 trwa weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy IV szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.


Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej, nastąpi zgodnie z harmonogramem rekrutacji tj. 09-08-2024 godz. 15:00. 


Zasady naboru oraz szczegółowy harmonogram dostępny jest w menu po lewej stronie ekranu.