Terminarz
Data:
od: 26-02-2024 godz. 08:00 do 04-03-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego i mistrzostwa sportowego klasy wyższej niż klasa I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Data:
od: 06-03-2024 do 07-03-2024

Zdarzenie:

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, stanowiący warunek przyjęcia do oddziału sportowego i mistrzostwa sportowego

Data:
od 08-03-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

Data:
do 25-06-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Dostarczenie przez kandydatów świadectwa promocyjnego do klasy wyższej niż klasa I lub jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły

Data:
do 26-06-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy wyższej niż klasa I oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego zorganizowanych w szkołach ogólnodostępnych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)

Data:
od 27-06-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Data:
do 02-07-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Dostarczenie przez kandydatów zakwalifikowanych oryginału świadectwa promocyjnego do klasy wyższej niż klas I, o ile nie został on złożony w terminie wcześniejszym

Data:
od 03-07-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające

Data:
od: 22-07-2024 godz. 08:00 do 23-07-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego i mistrzostwa sportowego klasy wyższej niż klasa I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Data:

2024-07-24


Zdarzenie:

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, stanowiący warunek przyjęcia do oddziału sportowego i mistrzostwa sportowego

Data:
od 25-07-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

Data:
do 29-07-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Dostarczenie przez kandydatów świadectwa promocyjnego do klasy wyższej niż klasa I lub jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły

Data:
do 05-08-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy wyższej niż klasa I oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego zorganizowanych w szkołach ogólnodostępnych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)

Data:
od 06-08-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Data:
do 08-08-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Dostarczenie przez kandydatów zakwalifikowanych oryginału świadectwa promocyjnego do klasy wyższej niż klas I,o ile nie został on złożony we wcześniejszym terminie

Data:
od 09-08-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydat w przyjętych i kandydat w nieprzyjętych