Pliki do pobrania
Oświadczenie dot. nauki j. białoruskiegowzór
Oświadczenie o niepełnosprawnościwzór
Oświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępcząwzór
Oświadczenie o rodzeństwie (dot. szkoły lub zespołu szkół)wzór
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieckawzór
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydatawzór
Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce w trybie stacjonarnym/prowadzeniu gospodarstwa rolnego/prowadzeniu pozaralicznej działalności gospodarczejwzór
Oświadcznie o rodzeństwie (dot. kontynuacji w przedszkolu)wzór
Instrukcje
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w szkołach podstawowychinstrukcja