Data:
od: 26-02-2024 godz. 08:00 do 08-03-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
do 25-03-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
od 28-03-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Data:
od: 28-03-2024 godz. 15:00 do 04-04-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola (w postaci pisemnego oświadczenia).

Data:
od 05-04-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające

Data:
od: 27-05-2024 godz. 08:00 do 03-06-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Złożenie wniosku o przyjęciedo przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
do 17-06-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola 1 dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
od 19-06-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Data:
od: 19-06-2024 godz. 15:00 do 21-06-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola (w postaci pisemnego oświadczenia).

Data:
od 24-06-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.