• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).

  • Zarządzenie nr 6/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 w województwie podlaskim w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 w województwie podlaskim do klas I publicznych: liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych i oddziałów przygotowania wojskowego w publicznych liceach ogólnokształcących i publicznych technikach, a także na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na semestr pierwszy klas I publicznych liceów ogólnokształcącego dla dorosłych oraz publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.


Załącznik nr 1_2023-24_4LO-5T-Bs1

Załącznik nr 2_2023-24_Branżowa Szkoła II stopnia

Załącznik nr 3_2023-24_Szkoła policealana

Załącznik nr 4_2023-24_4LO dla Dorosłych

Załącznik nr 5_2023-24_SP dla Dorosłych