Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się od 26 lutego 2024 r. od godz. 8:00. Szczegółowy harmonogram, zasady oraz kryteria rekrutacji są dostępne w menu po lewej stronie.